Årsmøte i Sande KK 21.02.2002

Sande KK avholdt sitt årsmøte på "Kroa" i Sande 21. Februar
Det var kun 9 stykker tilstede på møte. Leder Per Ove Sjøl åpnet møte og kunne fortelle om et år med rekordstor aktivitet. Det var blitt laget en omfangsrik årsberetning hvor man kunne lese om alt som hadde skjedd, resultater osv. i året som var gått. 
Klubben går for tiden meget bra sportslig og på tross av et underskudd på 42000 kr i 2001 er økonomien bra. Underskuddet kom forøvrig som følge av tildels store investeringer på utstyrsiden.
stevnedeltakelse 2001
stevneaktivitet 1983-2001

Det nye styret ble:

Leder: Per Ove Sjøl
Nestleder: Ronny Weum
Sekretær: Lise Engnes
Kasserer: Terese Andersen
Styremedlem: Bjørn Henning Andersen
Styremedlem: Geir Korvald
Varamedlem: Morten Engnes

Etter møte ble det servert Pizza