Løftere fra SANDE KK med lisens for 2004
Andersen, Bjørn Henning
Andreassen, Ove
Berg Lillian
Christoffersen, Carl Olav
Eilertsen, Per
Engebretsen, Egil
Engnes, Lise
Framnes, Henrik
Gregersen, Geir
Grønvold, Bjørn
Jonsrud, Ole Kristen
Korvald, Geir
Lunder, Hans Åge
Madsen, Per Åge
Madsen, Kari
Madsen, Raymond
Olsen, Åse Helen
Paulsen, Sverre
Samnøy, Lars Edvin
Sjøl, Jan
Sjøl, Per Ove
Skogli, Jon
Skogli, Pål
Skogly, Tor Egil
Stiklestad, Anne Sigrid
Teigstad, Henning
Torgersen, Viggo
Weum, Ronny
Wraa, Andreas
Øverby, Lene
Helseth, Hege 
Det er betalt lisens for medlemmer som har deltatt på stevner i 2003.
Medlemmer som ikke står på denne listen, må kontakte klubben senest 1 uke før  og som ønsker å delta på et stevne,
kontakte klubben senest 1 uke før påmeldingsfristen for det aktuelle stevnet!