Referat fra styremøte 12.05.04 i Gabbrovn.12

 

Tilstede: Morten, , Lars,  Ronny, Per Ove, Bjørn og  Lise.

Ikke tilstede: John

 

SAK 1: Gjennomgang av referatet fra forrige møte;

Seriestevnet ble greit avviklet. Badstue på fredager er i orden, men lite benyttet. Spinningsyklene vi kjøpte var litt dårligere en antatt og må settes litt i stand. Nøkler til boden er levert ut til alle i styret for å kunne være behjelpelig med blant annet salg.

 

SAK 2: KM;

DSI har lite folk til å hjelpe til. Vi stiller med en som kan sitte på dataen og en skivepåsetter i knebøy. Dommere blir det bra med. Morten låser opp og tar innveiinga.

 

SAK 3: Lag-NM;

Lørdag 12 juni på Askim. Stevnet kommer veldig tett på klubbmesterskapet. Det er litt dårlig stemning for å stille. Styret ble enige om at vi ikke stiller lag.

 

SAK 4: Klubbmesterskapet;

Arrangeres lørdag 19 juni. Grillfesten etterpå blir i Gabbrovn. 12. Påmelding henges opp snarest for å få med flest mulig. Vi må dele ut pokal til årets løfter, vi bestemmer det på neste styremøte.

 

SAK 5: Nøkkelkort;

Responsen fra medlemmene var stor så stemningen for nøkkelkort er god. Morten har undersøkt en del av de tingene vi lurte på. Det kan virke som vi må holde døra igjen i åpningstida for at det skal låses ved stengetid.

Morten sjekker at døra i midtgangen kan stå oppe, loggføring av brukerne og mulighet for å slette kort.  Engangsinvesteringen er på 15 000 kr hvert kort koster 30 kr. Vi så på et eksempel på kontrakt fra Svelvik som vi kan benytte som mal for en egen kontrakt. Kamera ble diskutert men i første omgang vil vi prøve uten. Kortet får atten års grense, det vil si at det er atten års grense for trening utenom åpningstida. Ved familiemedlemskap betales det for et kort. Avgiften for kortet blir 300 kr og videre 300 kr for hvert år. Tidsrommet blir fra 9.00 til 21.00.

 

SAK 6: Tilsynsvakter;

Sette opp vakter for mai/juni. Torsdag 13 mai tar Ronnny, torsdag 27 mai tar Morten, torsdag 3 juni tar Lars og torsdag 10 juni tar Per Ove.

 

SAK 7: Innkommende forslag;

Vi diskuterte innkomne forslag fra Per Åge Madsen. Det første gikk på krav om deltagelse på to stevner i benk før NM-Benkpress deltagelse. Vi støtter ikke forslaget. Forslag to gikk på kjempebøtte for 100 stevner. Dette er selvsagt men det må bli noe annet enn bøtte!!!!!!! Forslag tre gikk på å telle benkestevner og ha en lignende premiering som for fulle stevner. Styret støtter forslaget. Fjerde forslag går på premiering av tre stykker med høyest poengsum sammenlagt i løpet av året. NM og internasjonale stevner skulle ikke telle med. Styret støtter forslaget men alle stevner skal telle, dette gjelder også i benk. Premieutdeling på julebordet. Femte forslag om et Lucia stevne i desember. Gjerne et uhøytidlig stevne uten utstyr. Styret støtter forslaget men må velge dato senere og legge rammene for dette stevnet siden kanskje samtidig med julebordet. Han foreslår også at Lars skal overta ansvaret for juniorlaget slik at han kan få dem til å stille i trelags serien og benkpresslaget. Lars syns det er greit.

 

SAK 8: Fond;

Fondet har tapt seg ganske mye den siste måneden. Nå er det lurt å vente med å ta ut igjen.

 

SAK 9: Eventuelt;

Kursinvitasjon til ungdom i organisasjonsarbeid., trenerkurs med Arne Dokken. Ingen i styret er interessert i disse to kursene. Reiseutgifts regning fra Henrik Framnes i forbindelse med nordisk, Klubben dekker utgiftene (600,-kr). Innbydelse til 2 runde i benk cupen, Holmestrand 22 mai er kommet, henges opp i hallen og legges ut på hjemmesia. Utstyr til Femkamp kan dekkes fra styrkeløft forbundet, ved innkjøp av kule, stoppeklokke o.l. Morten sender søknad om støtte til forbundet. Hetty har henvendt seg til Per Ove om strømbetaling. Morten finner summen så dette går i orden. 

 

SAK10: Fastsette tid og sted for neste  møte;

Onsdag 16 juni kl.18.00 I Gabbrovn.12