De viktigste tallene ifra regnskapet.


Underskudd 2003:  33.000,- (da er det ikke tatt med verdiøkningen på våre fond, den var i 2003 på 120.000,-)

Sande KK hadde pr.010104
I bank: ca. 495.000,-
I kasse: ca. 18.000,-
I fond: ca. 284.000,-
Totalt: ca. 797.000,-