NORGES STYRKELØFTFORBUND
Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 Oslo.   Tlf. 2102 9865 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

Til klubber og kretser.                                                 

                                                                                           Haugesund, 28. november 2004

 

 

 

               TRENER I KURS

 

 

For å komme videre med trenerutdanningen for de som har gått på Aktivitetslederkurs, blir det nå arrangert Trener - I kurs over 1 helg.

 

Trener - I kurs vil gi deltakerne en grundig trenerkompetanse for klubbtrenere og er samtidig den 2. utdanningstrinn (til sammen 4) til høgere trenerkompetanse i NSF.

 

 

TID:                 Lørdag 19 og søndag 20 februar 2005

STED:             Toppidrettssentret, Oslo

Instruktør:        Dietmar Wolf

 

Økonomi:         Deltakerne må dekke sine egne reiseutgifter.

                       NSF dekker kost, losji, litteratur og andre kursutgifter

 

Obs! De som må reise på fredag 18.2.05 til Oslo, må ordne og betale overnattingen selv!

 

Påmelding (prioritert):

Navn

Klubb

Født

Tidligere trenerkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknadsfrist: 14. Januar 2005 til NSF’s forbundskontor.

                                  

Generelt.

De som ikke kan delta på Trener I kurs 19.2. – 20.2.04, har muligheten til å delta på neste

Trener - I kurs som arrangeres 9.4. – 10.4.04 på Toppidrettssentret i Oslo.

 

For å delta på Trener I kurs må man ha gjennomgått Aktivitetslederkurset i NSF.

 

 

 

Hilsen

Norges Styrkeløftforbund

 

Dietrmar Wolf

Landslagstrener/Utdanningskonsulent