Innkalling til årsmøte i Vestfold Styrkeløftkrets 2005.

 

Vestfold styrkeløftkrets innkaller  til årsmøte lørdag 28. mai klokken 13:00 i Holmestrand (Holmestrand AK sine treningslokaler).

 

På kretsmøtet møter med stemmerett i  følge NIF’s   lovnorm:

 

            0-50 medlemmer           1 representant

            51-100 medlemmer       2 representanter

            101-     medlemmer       3 representanter

 

Uten stemmerett, men med tale – og forslagsrett møter: valgkomiteens leder og 3 observatører fra hver klubb.

 

SAKSLISTE

1)      Godkjenne sakslisten

2)      Valg av

·         Dirigent

·         Sekretær

·         2 personer til å signere protokollen

·         stemme opptellings  komité

 

3)      Godkjenne fremmøtte representanter

4)      Behandle åreberetningen

5)      Behandle revidert regnskap

6)      Behandle innkomne forslag

7)      Vedta budsjett

8)      Utdeling av kretsrekord diplomer

9)      Utdeling av hedersbevisninger

10)   Valg:                                       varighet:

·         Styrets Nestleder         2 år

·         Styremedlem 1             2 år

·         Varamedlem 1             2 år

·         Varamedlem 2             2 år

 

(Leder, Kasserer, Styremedlem 2, Revisor, Leder valgkomité og begge medlemmer av valgkomité er ikke på gjenvalg. Men dersom noen av disse trer inn i verv som er på valg må det følgelig velges en ny person til å erstatte)

 

Må være VSK leder i hende senest 16/5 2005

 

Sendes: Frode Rui Snekkerveien 2   3745 ULEFOSS eller på e-post  rodefui@tiscali.no

 

 

 

Vestfold Styrkeløftkrets

07.april 2005

 

 

  

Litt tilleggsinformasjon

 

Årsmøte vil i år bli avholdt umiddelbart etter 2.omg i Vestfold SK Benkpress-cup

Dette håper vi vil føre til at det kommer mange på årsmøte.

 

Det vil bli servert Pizza og drikke på årsmøte

 

Hver klubb kan selvsagt ha med så mange de

 

ønsker (dog er det bare 3 av observatørene som har tale og forslagsrett)

 

Husk å sende klubbens forslag  til årets klubb, årets ressursperson, årets talent og årets løfter slik at det er Frode I hende senest 16. mai.