Løftere fra SANDE KK med lisens for 2005

 

Det er betalt lisens for medlemmer som har deltatt på stevner i 2004

Medlemmer som ikke står på denne listen, kontakte klubben senest 1 uke før påmeldingsfristen for det aktuelle stevnet.

Andersen, Bjørn Henning

Adan, Kuresho Eda

Berg, Lillian

Engnes, Agnethe

Eilertsen, Per

Engebretsen, Egil

Engnes, Lise

Framnes, Henrik

Fredriksen, Anette

Grønvold, Bjørn

Olsen, Tore-Gunnar

Diesen, Sverre

Korvald, Geir

Jøleim, Anita K.

Madsen, Per Åge

Madsen, Kari

Madsen, Raymond

Olsen, Åse Helen

Paulsen, Sverre

Samnøy, Lars Edvin

Sjøl, Jan

Lauritzen, Geir

Lauritzen, Desiree

Sjøl, Per Ove

Skogli, Jon

Skogli, Pål

Skogly, Tor Egil

Olsen, Frank F.

Østgård, Vidar

Torgersen, Viggo

Weum, Ronny

Wraa, Andreas

Helseth, Hege

Stenberg , Rolf

Røine, Per Steffen