Klubb ………………………………….

  

Pεmeldingsskjema  KM  2005

 

Vektkl.

Kategori

Navn

Lisensnr.

Kun benk

Sett kryss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dommer 1:………………………………

Dommer 2:………………………………

Platting hjelpere:……………………….………

Pεmelding sendes: Drammen SI  (se innbydelse)