DOMMERKURS I SANDE 21.-22.MAI

 

STED:        TRENINGSLOKALET TIL SANDE KK

DATO:        21.-22.MAI, START KL 1100 BEGGE DAGER

 

LØRDAG:   TEORI- OG REPETISJONSKURS

SØNDAG:   PRØVE FOR KRETS- ELLER FORBUNDSDOMMERE,

                   SKRIFTLIG OG PRAKTISK

 

INSTRUKTØR:    JAN SJØL

 

PÅMELDINGSFRIST:   13.MAI, ENTEN PR E-POST TIL peroves@frisurf.no ELLER TLF 99759495

 

NØDVENDIG MATERIALE SOM MÅ TA MED PÅ KURSET:

SÆRNORSK REGLEMENT OG IPF’S TEKNISKE REGLER. DETTE LASTES NED OG SKRIVES UT FRA NSF’S HJEMMESIDE, WWW.STYRKELOFT.NO, UNDER LINKEN DOKUMENTARKIV.

DET KAN VÆRE LURT Å LESE LITT PÅ DETTE FØR KURSSTART…

 

VEL MØTT!

 

 

 

PÅ VEGNE AV SANDE KK

 

Per Ove Sjøl