Protokoll fra årsmøte i Vestfold Styrkeløftkrets 28.mai 2005

Sted: Casablanca, Holmestrand

 

1.      Vestfold SKs leder Frode Rui ønsket velkommen til årsmøtet kl. 1400.

Sakslisten ble gjennomgått og godkjent med korreksjon for et punkt som hadde falt ut, behandle handlingsprogram.

 

2.      Valg av:     Dirigent:           Morten Engenes, Sande KK

Sekretær:         Per Vilnes, Holmestrand AK

 

2 personer til å undertegne protokollen:

Lise Engnes, Sande KK og Morten Engnes, Sande KK

 

Stemme opptellings komité:

Ronny Weum, Sande KK

 

3.      Godkjenne fremmøtte representanter:

Kretsstyret:      Frode Rui           Ulefoss AK       Leder

Per Vilnes           Holmestrand      Nestleder

Einar Johansen    Drammen SI      Styremedlem

Morten Engnes    Sande KK        Styremedlem

Ronny Weum(vara)    Sande KK         Kasserer

(Ronny gikk inn i Kent Tunstrøms fravær)

 

Fra klubbene:   Lise Engnes                 Sande KK

Lars Edvin Samnøy      Sande KK

Rolf Stenberg               Sande KK

Anders T Solheim        Ulefoss AK

Tor Erik Kjeldås          Holmestrand AK

 

Totalt 10 stemmeberettigede.

 

4.      Behandle årsberetningen

Styrets årsberetning for 2004 ble godkjent uten korreksjoner/anmerkninger.

 

5.      Behandle Handlingsprogram

Forslaget til handlingsprogram for 2005 ble enstemmig vedtatt.

 

6.      Behandle revidert regnskap

Morten gjennomgikk regnskapet og revisjonsberetningen.

Underskuddet i 2004 skyldes i hovedsak svikt i tilskuddene fra Vestfold og Buskerud idrettskrets, samt ekstra utgifter av etterslep fra tidligere år. Det er også gitt en del i reisestøtte for deltakelse i veteran-VM.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 

7.      Behandle innkomne forslag

Ingen forslag var kommet inn for behandling på årsmøtet.

 

8.      Vedta budsjett

Budsjettforslaget for 2005 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

Styret ved kasserer får ansvaret  for å følge opp søknadene om tilskudd fra Idrettskretsene i Vestfold, Buskerud og Telemark. Dette for å sikre at kretsen i større grad får inn pengene. Det er i 2005 ikke budsjettert med reisestøtte.

 

9.      Utdeling av kretsrekord diplomer

Det ble satt hele 100 kretsrekorder i 2004!! Diplomer ble overrekt.

 

10.  Utdeling av hedersbevisninger

Årets klubb:                       Sande KK

Årets ressursperson:          Per Ove Sjøl                           Sande KK

Årets talent:                       Kuresho Eda Adan                  Sundbyfoss SK

Årets løfter:                       Knut Olav Hulbakviken           Drammen SI

Dommeroppgaver, status pr.31.12.04

Sølv (30 stevner)

Einar Johansen               Drammen SI

                  Lars Midtbø                  Sundbyfoss SK

Bronse (15 stevner)          

Geir Korvald                 Sande KK

Kent Tunstrøm              Sundbyfoss SK

Morten Engnes              Sande KK

Odd M Altrichter          Sundbyfoss SK

Arne Vidar Stølan          Holmestrand AK

 

11.  Valg

I fravær av valgkomiténs leder ble dette ledet av Frode. Dem som stod på valg hadde alle sakt seg villig til å ta gjenvalg og var innstilt på nytt av valgkomitén. Morten vil i tillegg fungere som kasserer fram til Kent er tilbake fra et arbeidsoppdrag i utlandet.

Innstilling på årsmøtet ble enstemmig vedtatt og følgende styre og verv ble valgt:

 

Leder                    Frode Rui                    Ulefoss AK                  (1 år igjen)

Nestleder               Per Vilnes                    Holmestrand AK         (Gjenvalgt for 2 nye år)

Styremedlem 1       Einar Johansen Drammen SI                 (Gjenvalgt for 2 nye år)

Styremedlem 2       Morten Engnes Sande KK                   (1 år igjen)

Kasserer                Kent Tunstrøm Sundbyfoss SK            (1 år igjen)

 

Varamedlem 1       Glenn Evensen SPUVI                            (Gjenvalgt for 2 nye år)

Varamedlem 2       Ronny Weum               Sande KK          (Gjenvalgt for 2 nye år)

Revisor                  Geir Gregersen            Sande KK                   (1 år igjen)

Leder valgk.          Per Ove Sjøl                Sande KK                   (1 år igjen)

Medlem valgk.       Gyda K. Berget           Sundbyfoss SK            (1 år igjen)

Medlem valgk.       Freddy Hansen            Ulefoss AK                 (1 år igjen)

 

Årsmøtet ble avsluttet kl 1515 med pizza og brus.

 

Holmestrand 28.mai 2005

 

Per Vilnes, referent