Løftere fra Sande KK med lisens 2006

 

Østgård, Vidar 
Andersen, Bjørn Henning
Celina Kuresho Tunstrøm
Hoel, Andre`
Engnes, Morten
Sjøl, Per Ove
Engebretsen, Egil
Engnes, Lise
Weum, Ronny
Wraa, Andreas
Grønvold, Bjørn
Olsen, Tore-Gunnar
Diesen, Sverre
Tangerud, Andre`
Johansen, Gro Margrethe
Korvald, Geir
Jøleim, Anita K.
Stenberg , Rolf
Madsen, Kari
Madsen, Raymond
Olsen, Åse Helen
Paulsen, Sverre
Samnøy, Lars Edvin
Sjøl, Jan
Helseth, Hege 

 

Løftere som ikke står på denne listen men som ønsker å være med på et styrkeløftstevne, må gi beskjed til klubben senest 1 uke før det aktuelle stevnet slik at vi får ordnet med lisens.