Innkalling til årsmøte i Vestfold Styrkeløftkrets 2007

 

Vestfold styrkeløftkrets innkaller til årsmøte lørdag 17. mars klokken 14:00 på Gjøklep ungdomsskole, Holmestrand

 

På kretsmøtet møter med stemmerett i  følge NIF’s   lovnorm:

 

            0-50 medlemmer           1 representant

            51-100 medlemmer       2 representanter

            101-     medlemmer       3 representanter

 

Uten stemmerett, men med tale – og forslagsrett møter: valgkomiteens leder og 3 observatører fra hver klubb.

 

SAKSLISTE

1)      Godkjenne sakslisten

2)      Valg av

·         Dirigent

·         Sekretær

·         2 personer til å signere protokollen

·         stemme opptellingskomité

 

3)      Godkjenne fremmøtte representanter

4)      Behandle årsberetningen

5)      Behandle revidert regnskap

6)      Behandle innkomne forslag

7)      Behandle handlingsprogram

8)      Vedta budsjett

9)      Utdeling av kretsrekord diplomer

10)   Utdeling av hedersbevisninger

11)   Valg:

                                                     varighet:

·         Nestleder                     2 år

·         Styremedlem 1             2 år

·         Varamedlem 1             2 år

·         Varamedlem 2             2 år

 

(Leder, Kasserer, Styremedlem 2 er ikke på gjenvalg. Men dersom noen av disse trer inn i verv som er på valg må det følgelig velges en ny person til å erstatte)

 

12)   Informasjon fra styret i NSF

 

Må være VSK leder i hende senest 10/3 2007

 

Sendes: Per Vilnes, Solåsveien 13, 3080 HOLMESTRAND eller på e-post pvilnes@online.no / per.vilnes@jbv.no

 

 

Vestfold Styrkeløftkrets, 13.02.2007