Klubblege for Sande KK
Sande KK har en avtale med Yves Florelius som klubblege. Yves har sitt daglige virke på Spesialsykehuset for Rehabilitering i Stavern. Som er en avdeling under Rikshospitalet. I tillegg er Yves en meget habil styrkeløfter på høyt nivå. Yves kan tilby Sande KK sine aktive løftere medisinsk assistanse i forbindelse med skader eller problemer av idrettsmedisinsk karakter. Medlemmer av Sande KK som ikke er aktive styrkeløftere kan også få tilsvarende hjelp, men må da kontakte styret i Sande KK først.

Engasjementet startet 01.01.2006. Foreløpig har vi har kontrakt ut 2007 med mulighet for utvidelse.Yves Florelius