Innkalling til årsmøte i Styrkeløftregion Østafjell 2008.

 

Vestfold styrkeløftkrets innkaller  til årsmøte lørdag 7. februar klokken 12:00 i Sandehallen Sande

 

På regionsmøte møter med stemmerett i  følge NIF’s   lovnorm:

 

  • Regionsstyret
  • Representanter fra klubbene etter følgende skala:

            0-50 medlemmer         1 representant

            51-100 medlemmer     2 representanter

            101-     medlemmer     3 representanter

 

Uten stemmerett, men med tale – og forslagsrett møter: valgkomiteens leder og 3 observatører fra hver klubb.

 

SAKSLISTE

1)      Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

2)      Valg av

·         Dirigent

·         Sekretær

·         2 personer til å signere protokollen

·         stemme opptellings  komité

3)      Godkjenne fremmøtte representanter

4)      Behandle årsberetningen

5)      Behandle revidert regnskap

6)      Behandle innkomne forslag og saker

7)      Behandle handlingsprogram

8)      Vedta budsjett

9)      Utdeling av regionrekord diplomer

10)  Utdeling av hedersbevisninger

11)  Valg:                                       varighet:

·         Styrets Leder              1 år

·         Nestleder                    2 år

·         Styremedlem 1                       2 år

·         Varamedlem 1                        2 år

·         Varamedlem 2                        2 år

·         Revisor 1                    1 år

·         Revisor 2                    1 år

·         Leder valgkomite        1 år

·         Medl. Valgkomite       1 år

·         Medl. Valgkomite       1 år

·         Vara Valgkomite        1 år

 

(Styremedlem 2 og Kasserer er ikke på gjenvalg. Men dersom noen av disse trer inn i verv som er på valg må det følgelig velges en ny person til å erstatte)

 

Må være SRØ leder i hende senest 4 februar

  • Forslag til årets klubb, årets ressursperson, årets talent og årets løfter.
  • Fullmakter for delegatene, observatørene og vararepresentanter (Hvem stiller for klubben?)
  • Eventuelle forslag til årsmøtet

 

Sendes: Per Vilnes på e-post  pvilnes@online.no

 

Styrkeløftregion Østafjell

27.januar 2009