Klubbrekorder i mellom 15. juli 2014 til 13. januar 2015

06.09.2014 K2 57 Lena Sjøl Knebøy 120,5
06.09.2014 K2 57 Lena Sjøl Markløft 140,5
06.09.2014 K2 57 Lena Sjøl Sammenlagt 336
06.09.2014 K3 57 Lena Sjøl Knebøy 120,5
06.09.2014 K3 57 Lena Sjøl Markløft 140,5
06.09.2014 K3 57 Lena Sjøl Sammenlagt 336
06.09.2014 K4 57 Lena Sjøl Knebøy 120,5
06.09.2014 K4 57 Lena Sjøl Markløft 140,5
06.09.2014 K4 57 Lena Sjøl Sammenlagt 336
06.09.2014 K3 63 Tonje K. Jensen Benkpress 75
06.09.2014 K3 63 Tonje K. Jensen Benkpress enkeltløft 75
06.09.2014 M4 83 Tor Egil Skogly Markløft 295
06.09.2014 M4 83 Tor Egil Skogly Sammenlagt 725
06.09.2014 M5 83 Tor Egil Skogly Knebøy 260
06.09.2014 M5 83 Tor Egil Skogly Benkpress 170
06.09.2014 M5 83 Tor Egil Skogly Markløft 295
06.09.2014 M5 83 Tor Egil Skogly Sammenlagt 725
06.09.2014 M6 83 Tor Egil Skogly Knebøy 260
06.09.2014 M6 83 Tor Egil Skogly Benkpress 170
06.09.2014 M6 83 Tor Egil Skogly Benkpress enkeltløft 170
06.09.2014 M6 83 Tor Egil Skogly Markløft 295
06.09.2014 M6 83 Tor Egil Skogly Sammenlagt 725
07.09.2014 K5 63 Lise Engnes Benkpress enkeltløft 80
07.09.2014 K6 63 Lise Engnes Benkpress enkeltløft 80
07.09.2014 M6 120 Yves Florelius Benkpress enkeltløft 212,5
24.09.2014 M4 105 Rolf Stenberg Markløft 275,5
24.09.2014 M5 105 Rolf Stenberg Markløft 275,5
24.09.2014 M6 105 Rolf Stenberg Markløft 275,5
24.09.2014 M6 105 Rolf Stenberg Sammenlagt 723
24.09.2014 M7 105 Rolf Stenberg Markløft 275,5
24.09.2014 M7 105 Rolf Stenberg Sammenlagt 723
21.11.2014 M4 105 Rolf Stenberg Markløft 276
21.11.2014 M5 105 Rolf Stenberg Markløft 276
21.11.2014 M6 105 Rolf Stenberg Markløft 276
21.11.2014 M7 105 Rolf Stenberg Markløft 276
21.11.2014 M5 66 Sverre Paulsen Knebøy 95
21.11.2014 M5 66 Sverre Paulsen Benkpress 75
21.11.2014 M5 66 Sverre Paulsen Benkpress enkeltløft 75
21.11.2014 M6 66 Sverre Paulsen Knebøy 95
21.11.2014 M6 66 Sverre Paulsen Benkpress 75
21.11.2014 M6 66 Sverre Paulsen Benkpress enkeltløft 75
21.11.2014 M7 66 Sverre Paulsen Knebøy 95
21.11.2014 M7 66 Sverre Paulsen Benkpress 75
21.11.2014 M7 66 Sverre Paulsen Benkpress enkeltløft 75
21.11.2014 M4 83 Tor Egil Skogly Markløft 300
21.11.2014 M5 83 Tor Egil Skogly Markløft 300
21.11.2014 M6 83 Tor Egil Skogly Markløft 300
22.11.2014 K2 57 Lena Sjøl Sammenlagt 368
22.11.2014 K2 57 Lena Sjøl Knebøy 140
22.11.2014 K2 57 Lena Sjøl Benkpress 80,5
22.11.2014 K2 57 Lena Sjøl Markløft 147,5
22.11.2014 K3 57 Lena Sjøl Sammenlagt 368
22.11.2014 K3 57 Lena Sjøl Knebøy 140
22.11.2014 K3 57 Lena Sjøl Benkpress 80,5
22.11.2014 K3 57 Lena Sjøl Markløft 147,5
22.11.2014 K4 57 Lena Sjøl Sammenlagt 368
22.11.2014 K4 57 Lena Sjøl Knebøy 140
22.11.2014 K4 57 Lena Sjøl Benkpress 80,5
22.11.2014 K4 57 Lena Sjøl Markløft 147,5
22.11.2014 K3 63 Tonje K. Jensen Sammenlagt 330
22.11.2014 K3 63 Tonje K. Jensen Knebøy 130
22.11.2014 K3 63 Tonje K. Jensen Markløft 130
23.11.2014 M3 120 Fredrik Sørbø Benkpress 222,5
23.11.2014 M3 120 Fredrik Sørbø Benkpress enkeltløft 222,5
06.12.2014 M5 83 Espen Kirkehaug Benkpress enkeltløft 190
06.12.2014 K4 63 Hege Berge Benkpress enkeltløft 130
13.12.2014 K4 72 Eline Skalleberg Jørgensen Sammenlagt 505
13.12.2014 K4 72 Eline Skalleberg Jørgensen Markløft 185
13.12.2014 M2 83 Hans Kristian Dalheim Benkpress 136
13.12.2014 M2 83 Hans Kristian Dalheim Benkpress enkeltløft 136
13.12.2014 K4 63 Hege Berge Knebøy 195
13.12.2014 K4 84+ Lene Thorén Sammenlagt 395
13.12.2014 K4 84+ Lene Thorén Knebøy 150
13.12.2014 K4 84+ Lene Thorén Benkpress 75
13.12.2014 K4 84+ Lene Thorén Benkpress enkeltløft 75
13.12.2014 K4 84+ Lene Thorén Markløft 170
13.12.2014 K4 84 Liv Onseng Sammenlagt 455
13.12.2014 K4 84 Liv Onseng Knebøy 187,5
13.12.2014 K4 84 Liv Onseng Markløft 187,5
13.12.2014 M3 83 Thomas Steinnes Nordqvist Markløft 230