Til klubber tilsluttet NSF;

 

Markløftshow i Sande 11.august 2001:

 

NASJONALT STEVNE I

DOBBEL MARKLØFT!!

 

Dette er kun en foreløpig orientering, men følgende stikkord kan nevnes:

 

* To personer, en stang og masse kilo!

* Det konkurreres på poeng – hver person veies.

* Hvert par har 3 forsøk.

* Løfteutstyr i h.h.t særnorsk reglement. Bruk av drareimer

  vurderes brukt i forhold til sikkerhet.

* 3 dommere. Løftet dømmes etter reglene for utførelse av

     markløft.

* Dame og herreklasser innenfor kategoriene ungdom, junior,

  senior og veteran.

* Alle klubber tilsluttet NSF vil bli innbudt. B-lisens kreves.

* Løfterne kan komme fra forskjellige klubber, dvs parsammen-

  setning kan foregå på tvers av klubbene.

* God premiering. Stevnet vil bli forsøkt holdt utendørs.

 

Høres dette interessant ut? Vi i Sande tror dette kan bli en artig konkurranseform – mer showpreget enn det vi vanligvis holder på med. Vi håper på å få med hele ”styrkeløft-Norge”!

Kom gjerne med en tilbakemelding på vår hjemmeside:

www.sandekk.com

 

Med vennlig hilsen

 

Per Ove Sjøl

leder Sande KK                                                                                           27.11.00