Valgkomiteens forslag til nytt styre


Valgkomiteen ønsker å fremme følgende kandidater til Styre i NSF:

President: Tone Ingebretsen - Sandnes AK
Visepresident: Ann-Christin Johansen - Fredrikstad SK

Styremedlem: Vidar Tangen - Fredrikstad SK
Styremedlem: Per-Ole Røed - Askim SK
Styremedlem: Per Ove Sjøl - Sande KK

Varamedlem: Morten Novum - SPUVI
Varamedlem: Anne Sigrid Stiklestad - Sande KK
Jan Ståle Bigseth
Formann Valgkomiteen