Årsmøte i Vestfold SK 4.mars 2003

Årsmøte ble avholdt på Sande Cafe & Bistro i Sande senteret.
11 stykker hadde møtt opp og ble vitne til et årsmøte som forløp uten
de store overraskelsene.
De som var på valg fra styret, ble gjenvalgt.

Styret i Vestfold SK 2003:

Leder Morten Engnes Sande KK
Nestleder Frode Rui Ulefoss AK
Styremedlem 1 Einar Johansen Drammen SI
Styremedlem 2 Per Ove Sjøl Sande KK
Kasserer Kent Tunstrøm Sundbyfoss SK
Varamedlem 1 Glenn Evensen SPUVI
Varamedlem 2 Per Vilnes Holmestrand AK
Revisor Geir Gregersen Sande KK
Leder Valgkomite Kjell Bakken SPUVI
Medlem Valgkomite Ricard Knutsen Ulefoss AK
Medlem Valgkomite Marius Nagel Sundbyfoss SK

På møtet var det utdeling av rekord diplomer for kretsrekorder, (totalt 48 stykker!) og
premiering for årets Lag-KM og Benkpress-Cup.

Utdeling av hedersbevisninger:

Årets Klubb Sundbyfoss SK
Årets Løfter Carl Olav Christoffersen Sande KK
Årets Talent Karl Jacob Stakseng Sundbyfoss SK
Årets Ressursperson Lars Midtbø Sundbyfoss SK

Etter møtet var det servering av pizza, noe som falt i smak hos sultne styrkeløftere.