Sande KK utvider treningslokalet med 180 kvm.

Som de fleste som trener hos Sande KK har merket, er det til tider overfylt i våre treningslokaler. Som en konsekvens av dette har klubben i den senere tid sett på mulighetene for en utvidelse av lokalene.
Sande KK har derfor kjøpt treningsutstyret til Sande Treningssenter, som har holdt til vegg i vegg med Sande KK i Sandehallen. Vi har videre overtatt leien av lokalene fra Sande Kommune.
Planen er å fjerne veggen mellom de to lokalene, slik at våre lokaler blir utvidet med ca. 180 kvm.
Det planlegges også omfattende oppussing av begge lokalene med bla. nytt gulvbelegg.
Styret har dannet en komité bestående av Ronny Weum, Bjørn Henning Andersen og Morten Engnes, som skal vurdere ulike alternativer for planløsninger av lokalet, behov for utstyr, innhente priser ol.
Styret i Sande KK håper å komme i gang med oppussingen i løpet sommeren og at lokalene står ferdige før skolene begynner til høsten.