Sande 25.09.03

 

Til klubber tilsluttet Vestfold Styrkeløftkrets;

 

Invitasjon til lag KM 2003 i Sande

 

Arrangør:             Sande Kraftsportklubb

Tid:                      Lørdag 18.oktober

Sted:                    Sandehallen, treningslokalet

Start:                  Kl 1200

Innveiing:             Kl 1000 til 1130

 

Påmeldingsfrist:   Lørdag 11.oktober

Adresse:              Sande KK, postboks 77, 3070 Sande eller post@sandekk.com

Startkontingent:  Kr 250,- pr lag

Kontonummer:       9100 16 63785

 

Regler:                 4 løftere på hvert lag hvor de 3 beste teller i konkurransen.

Utstyr, reg.bevis Husk løfteutstyr i hht IPF`s reglement, registreringsbevis

og lisens:              og gyldig lisens.

Dommere:             Hver klubb stiller med minst 1 dommer.

Annet:                  I og med at vi overtok stevnet fra Ulefoss AK ber vi klubbene

                            hjelpe oss med 1 funskjonær hver.

 

 

Med dette håper vi på god oppslutning, og ønsker vel møtt!

 

 

 

Sportslig hilsen

for Sande KK

 

Per Ove Sjøl