Forbundstinget 25-26 oktober 2003

Forbundstinget ble avholdt på Rica Hotell Gardermoen.
Her følger de viktigste forandringene fra dagens regler.

Stevnekategorier:
Norske stevner inndeles nå i følgende kategorier
Klubbstevne, Seriestevne, Åpent stevne og Mesterskapsstevne (NM,KM osv.)

Approbasjon:
Klubb/lag kan nå unntaksvis søke NSF om approbasjon av stevne inntil
1 uke før stevnet skal holdes, men må da betale en avgift til NSF på kr 200,-

Stevneprotokoll:
Stevneprotokoller skal nå fortrinnsvis sendes som E-post

Støtteskjorter:
Benkpresskjorte og markløftskjorte er ikke
lenger forbudt å bruke i Norge fra 01.01.04.

Kretsdommer:
En kretsdommer kan nå dømme alle stevner med lavere status enn
Norske mesterskap

Opprettholdelse av dommerstatus:
En dommer trenger nå kun å dømme 1 fullt stevne i kalenderåret

NM-kategorier:
B-NM skal ikke lenger arrangeres

Arrangement:
Ungdoms-NM, Junior-NM og Veteran-NM slås sammen til 1 stevne.
Dette gjøres gjeldende fra 01.01.05

Kvalifiseringskrav:
Kravene for å være med i styrkeløft NM senkes og det blir krav for å være
med i Benkpress NM
De nye kravene er:

Styrkeløft Damer Herrer
NM Gullmerke Gullmerke
J-NM Sølvmerke Sølvmerke
U-NM Bronsemerke Bronsemerke
V-NM Bronsemerke Bronsemerke

 

Benkpress Damer Herrer
Senior (åpen) Sølvmerke Gullmerke
Junior Sølvmerke Sølvmerke
Ungdom Bronsemerke Bronsemerke
Veteraner Bronsemerke Bronsemerke


Norske rekorder:
Rekorder satt av løftere i klasse Eldre Veteran (Super Veteran) gjelder også som
rekord i klasse Yngre Veteran (Eldre Veteran)

Rekrutt:
I rekruttkonkurranser skal nå debutantene løfte først og for disse skal det trekkes
startrekkefølge. Videre skal den med lavest personlig rekord løfte før en annen med
høyere personlig rekord. Ved lik rekord trekkes startrekkefølge.

Sammenslåing av kretser:
Følgende kretser/utvalg er slått sammen
Oslo, Akershus og Østfold
Buskerud, Vestfold og Telemark
Hedemark og Oppland
Nord og Sør Trøndelag
Rogaland og Vest Agder

Norske mesterskap 2005 og 2006:
Fræna AK ble tildelt Benk-NM 2005
Moss SIK ble tildelt Benk-NM 2006
Det var ingen søkere til de øvrige mesterskapene

Nytt Forbundsstyre
Det nye styret består av:

President Tone Ingebretsen
Visepresident Morten Novum
Styremedlemmer Vidar Tangen
  Linda Høyland
  Bente Arntsen
Varamedlemmer Anne Sigrid Stiklestad
  Pål Nilsen