logofarger.jpg (10388 bytes)

Sande KK har besluttet å søke om å arrangere A-NM i år 2002.

Klubben blir 20 år i 2002 og vil som en del av markeringen av dette arrangere A-NM.

Det er blitt valgt en arrangementkomite` som består av.

Komiteen har avholdt sitt første møte og planleggingen er i full gang.

 

 Søknad om å arrangere A-NM i år 2002

Da Sande KK har 20 års jubileum i år 2002, ønsker vi å markere dette både i lokalmiljøet og i Styrkeløftmiljøet. Som en del av denne markeringen ønsker vi å arrangere A-NM dette året.

Mesterskapet vil bli lagt til "Sande gamle kommunelokalet" hvor siste års lagfinale ble arrangert med stor suksess. Lokalet ligger meget sentralt i Sande sentrum og med kort vei til offentlig kommunikasjon. Det vil bli bevertning på stedet.

Stevnehotell vil bli Holmestrand fjordhotell som ligger ca 10 min. med bil fra stevnearena.. Hotellet har pr. i dag 96 senger og vil innen 2002 ha en kapasitet på 150 senger. Hotellet vil bli leid i sin helhet. Banketten vil finne sted på hotellet Lørdag kveld.

Klubben vil ordne gratis transport i tilknytning til stevnet.

Mesterskapet vil bli arrangert med det nyeste av utstyr og tekniske hjelpemidler.

Arrangement komiteen vil arbeide aktivt for å få en bred mediadekning både før, under og etter mesterskapet.

Det er dannet en arrangement komite som består av.

Jan Sjøl

Sverre Paulsen

Jørn Ove Pedersen

Hans Ivar Endrerud

Morten Engnes

Komiteen har samlet en meget allsidig og bred erfaring innen Styrkeløft.

Sande KK har tidligere arrangert store Nasjonale og Internasjonale mesterskap og har en stor stab av medlemmer som er villige til å gjøre en innsats for klubben. Dette, i tillegg til at klubben har en meget god økonomi, gjør oss sikre på at vi kan arrangere et Mesterskap som alle vil bli fornøyd med.

Vårt mål er ikke å tjene penger, men å arrangere et best mulig mesterskap for løftere og publikum.

Det vil bli laget en fyldig presentasjon som vil bli lagt frem på tinget.

 

 For Arrangementskomiteen

 Morten Engnes