logofarger.jpg (10388 bytes)
Sande,3.januar 2000

INNBYDELSE TIL 1.OMGANG I VESTFOLD SK`S BENKPRESSCUP

Sande KK inviterer med dette klubbene i Vestfold Styrkeløftkrets til 1.omgang i årets benkpresscup.

TID: Lørdag 19.februar

STED: Klubblokalet i Sandehallen

STEVNESTART: Kl 1200

INNVEIING: Fra kl 1000 til kl 1130

PÅMELDING: Sendes av klubben din på vedlagte skjema innen lørdag 12.februar, eventuelt til undertegnede på e-post: per.sjol@skatteetaten.no eller til vår e-post adresse: skk@c2i.net

DOMMERE: Som tidligere stiller hver klubb med minst en dommer: Vedkommende føres opp på påmeldingsskjemaet.

INFORMASJON: Benytt ovennevnte e-post adresser eller kontakt undertegnede på tlf 33 77 72 94. Innbydelsen og eventuell annen informasjon legges ut på vår hjemmeside: http://home.c2i.net/skk/


Vi håper på god oppslutning blant kretsens benkpressere og ønsker dere alle hjertelig velkommen til Sande!

Avslutningsvis minner vi om at påmeldingsfristen for å delta i benkpresscupen år 2000 er 15.januar. Klubbene sender påmeldingen og startkontingenten på kr 50,- pr løfter til kretsen.


Med sportslig hilsen
for Sande KK

Per Ove Sjøl

PÅMELDINGSSKJEMA FOR 1.OMGANG I VESTFOLD SK`S BENKCUP


KLUBB:                        .............................................................

KONTAKTPERSON: ..............................................................


NAVN: KATEGORI:


-FOR REKRUTTER:

NAVN: KATEGORI: (12,13 ELLER 14 ÅR)
DOMMERE:

Sendes: Sande KK,postboks 77,3071 SANDE