Klubbmesterskap 2001 i Sande KK

Sett av Lørdag 16. juni og møt opp på årets viktigste stevne!!
Stevnestart er 12.00 og veie deg kan du gjøre fra 10.00 til 11.30
Stevnearena er Klubblokalene i Sandehallen.
pga. premieutdeling må vi ha beskjed om du kommer og om du skal løfte bare benk, eller fullt stevne.
skriv deg opp på lista som henger i treningslokalet, eller send en E-post til sandekk@c2i.net  innen 2.juni

Etter stevnet blir det grillfest m/premieutdeling fra Klubbmesterskapet.
Her blir det en mulighet for å drukne sine sorger hvis resultatene ikke svarte til forventningene.
Dette skjer hos Lise og Morten i Gabbroveien 12.  (til grillfesten er det ingen påmelding)
Grillfesten starter ca. kl.19.00
Ta med noe å ha på grillen og noe å drikke

viking.gif (21032 bytes)