"Sent, men godt":

 
ÅRSMØTE I SANDE KK

Tid: Tirsdag 29.mai kl 1800

Sted: Puben i Sande

Vanlige årsmøtesaker vil bli tatt opp. Frist for å komme med forslag som
ønskes behandlet må være styret i hende innen mandag 21.mai

Det vil bli servering under møtet

Møt opp!!!   Møt opp!!!  Møt opp!!!   Møt opp!!!