Årsmøte i Sande KK 29.05.2001

Sande KK fikk omsider avholdt sitt årsmøte på "Puben" i Sande 29. Mai
Det var 12 stykker tilstede på møte. Leder Per Ove Sjøl åpnet møte og kunne fortelle om et år med stor aktivitet. Det var blitt laget en omfangsrik årsberetning hvor man kunne lese om alt som hadde skjedd, resultater osv. i året som var gått. (Medlemmer som ikke var tilstede på møte, kan hente seg et eksemplar i klubblokalet.)
Klubben går for tiden meget bra, både sportslig og økonomisk, spesiellt gledelig er det at det har vært en god rekruttering av nye ungdoms og juniorløftere i året som gikk og stevneaktiviteten har aldri vært høyere. Klubben hadde i fjor et overskudd på drøye 300.000.
Det nye styret ble:

Leder: Per Ove Sjøl
Nestleder: Ronny Weum
Sekretær: Lise Engnes
Kasserer: Ole Kind
Styremedlem: Bjørn Henning Andersen
Styremedlem: Geir Korvald
Varamedlem: Morten Engnes

Etter møte ble det servert Pizza