Norges Styrkeløftforbund

 

H.O.Torgersensvei 7B, 1675 Kråkerøy

Tlf. 69 34 47 23        Fax:  69 34 47 24

Mail : nsf-2@online.no

                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                                                                           

UTTAK AV LANDSLAG

 

Du underrettes herved om at NSF har tatt ut  følgende lag til:

Nordisk Ungdom og Junior 2001,

Hof, Vestfold 21-22 april.

Ungdom:

67,5  kg   Thorstein Rønningen, Sundbyfoss

75     kg   Anders Ohm, Stavanger SK

75     kg   Tom K.Jonas, Alta AK

82,5  kg   Trond Johansen, Stavanger SK

82,5  kg    Morten Forsberg, Røros SK

100   kg    Jørn Heitmann, Alta AK

110   kg   Jan G.Pedersen, Florø TIF

Reserve :  Anders Trogstad, Sande KK (52)

                 Joakim Høivik, Florø ( 75)

Junior:

75    kg    Joakim Bjerke, Røros SK

82,5 kg    Alexander Kirketeig, Førde IL

90    kg    Frode Fjogstad, Hommersåk

90    kg   Tore Kr. Svendsen, Skogn

100  kg    Lasse Trogstad, Sande KK

110  kg    Jørn Høyset, Florø TIF

+110 kg   Erlend Myhre, Oslo SK

Reserve:  Kay-Åge Jacobsen, Florø ( 75)

                Kim-Are Jacobsen, Florø ( 75)

Lagleder:

Tas ut senere

Dommer:   Arne Vidar Stølan

Utøveren får dekket reiseutgifter fra hjemsted til flyplass/jernbane, parkering o.l., med rimeligste reisemåte,   i den utstrekning  utgiftene overskrider kr 300.-

Løfteutstyr.

Vi gjør oppmerksom på at løfteutstyret er utøverens eget ansvar. Dette skal v re rent og helt og forøvrig tilfredsstille IPF´s regler. Med helt menes at det skal være uten hull, rifter, frynser, forstrekte partier (f.eks. på draktene) o.l.  Hvis du er i tvil, kontakt din landslagssjef.

Reiseopplegg.

Ann Christin Johansen vil forestå   reiseopplegg og bestilling av billetter.   Underretning vil bli gitt når reiseopplegget er klart.

Andre reisende.

Skal  løfteren ha med seg noen, må  disse bestille reisen selv. Forbundskontoret er behjelpelig med henvisning til reisebyrå  og kontaktperson der.

Hvis hotellrom skal bestilles, må   generalsekretæren ha melding om dette før påmelding sendes. Den reisende må  selv gjøre opp for rommet direkte til hotellet, i god tid fø r hjemreise. Ev. ekstrautgifter NSF påføres (f.eks. fordi utøvere ikke kan bo sammen),  må dekkes av den reisende.

 

Reisedekning tog/buss.

Ved reiser til mesterskap, dekker NSF reiseutgiftene med rimeligste kollektive transportmiddel. Billetter for tog/buss må  framlegges for at utgiftene skal dekkes. Kan slike kvitteringer ikke forevises, må det antas at reisen er utført med bil.  Det beløp som skal på føres regningen skal likevel tilsvare tog/buss.

 

Reisedekning fly.

I mange tilfeller må  fly benyttes. Alle flybestillinger skal skje gjennom forbundskontoret.

 

Bilettstamme må returneres NSF sammen

med reiseregning innen 14. dager uansett om du har egne reiseutgifter eller ikke..

 

Hotell.

NSF har bestilt hotell med frokost for det aktuelle tidsrom. Øvrige kostutgifter må betales av  løfteren selv.

 

Reiseforsikring.

Forbundet har tegnet reiseforsikring for sine utøvere og ledere når de reiser på forbundets regning.

Ønsker noen tilleggsforsikring, må  dette tegnes av vedkommende selv.