Idrettsrådets pris gikk til Per Ove
Sande, 30. januar 2011

CIMG6142
CIMG6143
CIMG6144