logofarger.jpg (10388 bytes)

Bilder fra KM-Lag Spikkestad 21/10-2000

 

Anders.jpg (54736 bytes) Bjørn Henning.jpg (52484 bytes) Bård.jpg (56062 bytes) Geir Runar.jpg (48126 bytes) Frode.jpg (55787 bytes)
Anders Bjørn Henning Bård Geir Runar Frode
Lise.jpg (54948 bytes) Ole Kristen.jpg (54572 bytes) Per  Ove før 315.jpg (56089 bytes) Per Ove 315.jpg (53352 bytes) Per Åge.jpg (51092 bytes)
Lise Ole Kristen Per Ove Per Ove Per Åge
Sande KK II 3.jpg (55256 bytes) Georg.jpg (55493 bytes) Raymond.jpg (52910 bytes) Sande KK 1.jpg (45311 bytes) Glenn.jpg (56580 bytes)
Sande KK-2 Georg Raymond Sande KK-2 Glenn
Knut Olav.jpg (55112 bytes) Lars Edvin.jpg (52434 bytes) Lars.jpg (54267 bytes)
Knut Olav Lars Edvin Lars