Nøkkelkort

Det er nå montert lås med kortlesere. Dette gjør at man kan få tilgang til Sande KKs treningslokale ved bruk av nøkkelkort. Vanlig åpningstid er fortsatt 17.00 - 21.00 hverdager. Men ved bruk av nøkkelkort kan man trene 10.00 - 21.00 alle dager (også helg/høytid)


Kortet koster 300 kr pr. år, og man må være 18 år for å få det. (og man må selvsagt være medlem)
 
Det må betales kontant, kortet utleveres på treninga av medlemmene i styret. Eller det kan ved avtale fås hjemme hos Morten Engnes (post@sandekk.com)

 

For å få kortet må man også signere en kontrakt:  kontrakt-nokkelkort.doc (Word dokument)

 

Regler for utlevering av nøkkelkort til Sande Kraftsportklubb sine lokaler

 

 

 1. Nøkkelkort/adgangskort er i sin helhet Sande Kraftsportklubb sin eiendom. Medlemmet er fullstendig inneforstått med at nøkkelkortet bare er til benyttelse for adgang til Sande Kraftsportklubb sine lokaler og fasiliteter så lenge medlemmet har et aktivt medlemskap i Sande Kraftsportklubb.

 

 1. Aldergrense for å kjøpe/benytte nøkkelkort er 18 år

 

 1. Medlemskap i Sande Kraftsportklubb kvalifiserer ikke automatisk til retten til nøkkelkort. Sande Kraftsportklubb v/styret, forbeholder seg retten til på eget initiativ og/eller ønske å nekte å utlevere nøkkelkort til medlemmer. Ingen begrunnelse kreves fra Sande Kraftsportklubb sin side.

 

 1. Prisen for kjøp/benyttelse av nøkkelkort er satt till 300,-kr pr. år. Summen skal fortrinnsvis betales sammen med medlemskontigent/treningsavgift hvert år.

 

 1. Ved manglende betaling vil kortet umiddelbart bli sperret.

 

 1. Nøkkelkortet skal ved oppsigelse eller utgått medlemskap umiddelbart returneres til Sande Kraftsportklubb.

 

 1. Nøkkelkortet kan benyttes i tidsrommet 10.00-21.00 alle dager.

 

 1. Kortet er strengt personlig og skal bare benyttes av den som medlemskapet og kortet er utstedt på.

 

 1. Uvedkommende uten kort har ikke tilgang til Sande Kraftsportklubb sine lokaler og kan ikke medbringes av nøkkelkortinnehaver.

 

 1. Ved benyttelse av nøkkelkort forutsettes det adferd på lik linje med generell benyttelse av Sande Kraftsportklubb sine lokaler.

 

 1. Vedkommende som benytter nøkkelkortet skal til enhver tid og spesielt når lokalene forlates, se til at døren er låst og lokalet befinner seg i den stand det var når vedkommende ankom lokalet.

 

 1. Sande Kraftsportklubb sine lokaler og fasiliteter benyttes på eget ansvar. Sande Kraftsportklubb fraskriver seg ethvert ansvar, direkte og/eller indirekte, for tap og/eller skade på person og/eller eiendeler. Dette inkluderer verdisaker, personskade, tap av eiendeler og annet som skulle måtte oppstå ved medlemmets benyttelse av lokalene og fasilitetene.

 

 1. Ved missbruk og/eller annet som Sande Kraftsportklubb skulle finne uakseptabelt, er det Sande Kraftsportklubb sin fulle rett til umiddelbart og uten varsel, inndra kortet og si opp det gjeldende medlemskapet.

 

 1. Bruken av nøkkelkortet blir elektronisk registrert og Sande Kraftsportklubb vil ved behov lese av hvem som til enhver tid har benyttet lokalene.

 

 1. Alle tyverier vil bli politianmeldt og umiddelbart føre til utestengelse.

 

 1. Ved signering av denne avtalen godkjenner medlemmet alle denne kontraktens punkter.