SØKNAD OM STØTTE TIL NASJONAL STEVNEDELTAGELSE

 

 

Praksis pr dato ved nasjonale stevner:

·         ungdoms- og juniorløftere kan søke om å få dekket utgifter til reise og opphold

ved nasjonale stevner. Dette gjelder ikke bare NM.

·         i tillegg står også andre fritt til å søke klubben om støtte til stevnedeltagelse.

 

 

Søkers navn:                                                                        

 

Søkers kontonr.:                                                       

 

Aktuelt stevne:                                                          

 

Reisemåte:                             Avreise:                       Hjemkomst:                          

 

Egne utgifter til reise/opphold:                                  

 

Sum det søkes om:                              

 

 

Søkers merknader eller ytterligere opplysninger:

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknaden sendes Sande KK, postboks 77, 3071 SANDE

-          eller leveres leder i god tid før avreise.

 

 

Søkers underskrift:                                                    Søknadsdato:                        

 

 

 

 

Attesteres:                                                                                        

                   leder Sande KK/dato    kasserer Sande KK/dato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        POS 28.11.00