ANTIDOPING  

Antidopingpolicy for Sande KK

For informasjon angående emnet doping og antidoping. Gå til siden: Antidoping Norge

Her finner dere:

 

Regler om medisinsk fritak fra dopinglista

Artikler angående kosttilskudd/doping:

Kosttilskudd inneholder dop (VG 8/4-02)