Nye regler om medisinsk fritak fra dopinglista

 

 

Utøvere som må bruke legemidler som er oppført på dopinglista i nødvendig medisinsk behandling må forholde seg til fritaksreglene. De nye fritaksreglene definerer hvem som må sende inn hvilke skjema og i hvilke tilfeller.

 

De nye fritaksreglene skal gjøre det lettere for utøvere på alle nivåer å vite hvordan de skal forholde seg dersom de må benytte legemidler som står oppført på dopinglista. For å hindre unødig administrasjon og arbeid både for leger, utøvere og Antidoping Norge er det noen grupper som kun skal dokumentere legemiddelbruk i legejournalen, og ikke sende inn noe skjema til Antidoping Norge.

 

Fritaksreglene er basert på det internasjonale regelverket (World Anti-Doping Code).

 

De nye fritaksreglene setter i system det som allerede har vært vanlig praksis. Her er det noen punkter som er spesielt viktig å merke seg:

  • Mosjonister, utøvere i bedriftsidrett og barn under 13 år som ikke konkurrerer internasjonalt, skal ikke sende inn fritaksskjema, men sørge for at legemiddelbruken dokumenteres på vanlig måte i legejournalen.
  • Utøvere som deltar på nasjonalt nivå og ikke konkurrerer internasjonalt skal ikke sende inn skjema om forenklet fritak, men sørge for at legemiddelbruken dokumenteres i legejournalen. En rekke astma- og allergimedisiner er gjenstand for forenklet fritak.
  • Utøvere som konkurrerer på internasjonalt nivå må forholde seg til fritaksreglene i sitt internasjonal særforbund, og sende kopi av fritaksskjema til Antidoping Norge.

 

Det vil komme endringer i dopinglista fra 1.1.2005. Antidoping Norge vil snart komme med mer informasjon om de endringene som kommer.

Les fritaksreglene her.

Les spørsmål og svar om fritak her.

Se dopinglista her.

www.antidoping.no