Årsmøte 2001  Vestfold Styrkeløftkrets

Årsmøte fant sted på Spikkestad Tirsdag 5. mars og det var 11 personer tilstede på møte.
Det var blitt laget en innholdsrik beretning, som vitnet om et aktivt år i kretsen. 
Av saker som ble gjennomført i 2001, kan nevnes, gjennomføring av Benkpresscupen,
innkjøp av lydanlegg til bruk i kretsen og innføring av Vandrepokaler i Benkcup og KM.
Kretsen ble i 2001 kåret til Årets krets.
Regnskapet for 2001 viste et pent overskudd på 7500 kr.
Valget forløp uten dramatikk og det nye styret ble.

Leder Morten Engnes Sande KK
Nestleder Frode Rui Ulefoss AK
Styremedlem Einar Johansen Drammen SI
Styremedlem Per Ove Sjøl Sande KK
Kasserer Kent Tunstrøm Sundbyfoss SK
Varamedlem Glenn Evensen SPUVI
Varamedlem Per Vilnes Holmestrand AK
Revisor Geir Gregersen Sande KK
Leder Valgk. Kjell Bakken SPUVI
Valgkomite Marius Nagel Sundbyfoss SK
Valgkomité Ricard Knutsen Ulefoss AK

 Det ble utdelt følgende priser for 2001.

Årets Løfter Frode Rui Ulefoss AK
Årets Rekrutt Thorstein Rønningen Sundbyfoss SK
Årets Ressursperson Morten Engnes Sande KK
Årets Klubb Sande KK  

Stevneaktivitet 2001 Vestfold SK