Referat fra klubbledermøte VSK 22 september 2001

 

 

Tilstede: Glenn Evensen, Per Ove Sjøl, Morten Engnes, Frode Rui, Kent Tunstrøm.

 

Ikke tilstede: Einar Johansen, Per Bjarte Vilnes,

 

 

1)      Dommerkurs: Nils Petter Knudsen har sagt seg villig til å avholde dommerkurs i år. Lars Midtbø vil være vår kontaktperson i kretsen og vil ta seg av det praktiske rundt påmelding og kommunikasjon med Nils Petter Knudsen.

 

2)      Km støtte til Sundbyfoss SK: saken ble utsatt til neste møte pga tidspress.

 

3)      Rekruttering: Det ble et kort gjennomgang hvor man var enige om at det aller viktigste for rekrutteringen er å avholde regelmessige stevner, gjerne i klubblokalet, slik at terskelen for å delt for nye løftere ikke blir for ”stor” . For å avholde stevner kreves som kjent dommere. Vi håper spesielt  på at klubber som har få dommere i dag melder seg på dommerkurset.

 

4)       Kommunikasjon i VSK: Det ble besluttet at styret i større grad bør ta i bruk Internett og e-mail som kommunikasjonsform. For det første er det mye penger å spare på porto og konvolutter, og ikke minst tid for den som sende fra seg informasjon. Det ble derfor vedtatt at all kommunikasjon i VSK skal kunne skje via e-mail .I tillegg vil all informasjon bli oppført på SANDE KK sin hjemmeside(sandekk.com). Vi er klar over at enkelte ikke har tilgang på e-mail/Internett. Styremedlemmer og klubber må derfor ”alliere” seg med en som har tilgang til e-mail/Internett dersom de ikke har tilgang selv.

 

Jeg anmoder derfor alle styremedlemmer og klubbledere å sende meg sin e-mail adresse, eventuelt e-mail adressen til en ”alliert”.

 

 Min e-mail adresse er :glenn.evensen@narumco.no

 

OBS: referat fra styremøter , innbydelser og lignende må som før henges opp i klubblokalet.

 

 

 

Vennlig hilsen

 

Glenn Evensen

Leder VSK