Styremøte i Vestfold SK 9. Februar

Vestfold SK avholder styremøte på Spikkestad 9. Februar
Styremøte avholdes rett etter at Benk-cup stevnet er avsluttet,
i SPUVI sine treningslokaler.

Sak 1) Årsmøteforberedelser

Sak 2) Eventuelt