Sande, 1.desember 2000

Til SPUVI, Drammen SI, Sande KK, Holmestrand AK, Sundbyfoss SK og Ulefoss AK

INNBYDELSE TIL VESTFOLD SK`S BENKCUP 2001

Ikke før er Benkcupen 2000 avsluttet med 4.omgangen i Drammen, før vi må begynne å tenke på påmelding av deltagere til Benkcupen 2001.

PÅMELDINGSFRIST:

1.omgangen arrangeres av SPUVI allerede 10.februar, og i god tid før dette må kretsen ha oversikt over hvem som ønsker å delta i Benkcupen 2001.
Påmeldingsfristen settes derfor til 30.januar.
Påmeldingen sendes Vestfold SK v/Glenn Evensen, Øvre Gunnarosen 47, 3475 Sætre
- benytt vedlagt skjema og før opp fullt navn og aktuell kategori (ungdom, senior osv).

STARTKONTINGENT:

Kretsen står for premieringen og i den sammenheng må det betales en startkontingent på kr 50,- pr deltager. Kontingenten innbetales samlet fra hver klubb, innen påmeldings-fristen 30.januar, til kretsens konto 2260 21 59047.

Vi ber alle klubber respektere fristene som er satt m.h.t påmelding og innbetaling!

AKTUELLE DELTAGERE:

Alle medlemmer i klubber tilsluttet Vestfold Styrkeløftkrets, som har registreringsbevis og B-lisens, kan delta. Rekrutter (12-14 år) er ikke pålagt å ha lisens. Vi oppfordrer klubbene til å jobbe for å få med flere deltagere, og kanskje spesielt for å rekrutere flere rekrutter,ungdoms- og juniorløftere. Det må også være et mål å få flere deltagere til å fullføre cupen,dvs å få minst tre tellende resultater. I 2000 var det faktisk så mange som 21 som hadde mindre enn tre resultater!

STEVNEPROGRAM:
1.omgang: 10.februar, Benkcup på Spikkestad, arrangør er SPUVI, innv. 1000-1130, start 1200

2.omgang: 21.april, Benkcup i Sande, arrangør er SKK, innv. 0900 – 1030, start 1100
2.juni, KM i benk i Hof, arrangør er SSK, innv. 1000-1130, start 1200

3.omgang: 25.-26.august, Benk NM i Oslo, arrangør er Oslo SK
22.september, Benkcup i Ulefoss, arrangør er UAK, innv.1000-1130, start 1200

4.omgang: 24.november, Benkcup på Fjell,Drammen, arrangør er DSI, innv.1200-1330, start 140
Det er altså 4 omganger og 6 stevner som teller i cupen, og i både 2. og 3.omgangen vil det være to stevnemuligheter. Totalt i Benkcupen teller som kjent de tre beste omgangene.

Med vennlig hilsen
for Vestfold SK

 Per Ove Sjøl