Resultater Benk-Cup/Kretsstevne Sandehallen 21/09-2002

Vekt V.kl. Kat. Navn Klubb Bøy Benk Mark Sum Poeng
58,6 60 U Lene Øverby SKK 100 45 92,5 237,5 270,0612
68,8 75 YJ Åse Helen Olsen SKK 107,5 55 117,5 280 281,932
82,5 82,5 YJ Lars E. Samnøy SKK 187,5 112,5 200 500 334,95
89,6 90 S Per Vilnes HAK 250 160 260 670 428,666
92,3 100 S Ronny Weum SKK 200 155 225 580 365,69
100,7 110 S Geir Korvald SKK 275 162,5 267,5 705 427,8645
110,5 125 S Per Ove Sjøl SKK 290 150 290 730 429,021
121,7 125 EV Per Åge Madsen SKK 215 180 240 635 363,9185
95,4 100 YV Hans Åge Lunder SKK     210 210 130,389
                   
70,8 75 S Connie M. Antonsen SSK   50   50 64,23
50,8 52 U Christer Kvålseth DSI   50   50 50,29
63,3 67,5 YJ Glenn T. Johansen SKK   85   85 69,1305
90,2 100 YJ Marius Nagel SSK   105   105 66,9585
74 75 YJ Malcom Andersen DSI   112,5   112,5 80,9212
97,4 100 YJ Henrik Framnes SKK   155   155 95,356
74 75 YJ Anders Trogstad SKK   130   130 93,509
85 90 S Per Eilertsen SKK   160   160 105,328
85,8 90 S Børre Borgersen DSI   160   160 104,784
111,4 125 S Frode Rui UAK   200   200 117,26
119,7 125 S Bjørn Grønvold SKK   187,5   187,5 107,8687
109,4 110 EV+ Egil Engebretsen SKK   162,5   162,5 95,79375
84,6 90 EV Charles Jørgensen DSI   135   135 89,1135
114,7 125 YV Tor Svanes DSI   200   200 116,3

Dommere på stevnet var: Kent Tunsrøm, Einar Johansen, Geir Antonsen, Geir Korvald, Per Ove Sjøl og
Ronny Weum.