Resultater Kretsmesterskap Sandehallen 24/05-2003

Vekt V.kl. Kat. Navn Klubb Bøy Benk Mark Sum Poeng
61,1 67,5 U Lene Øverby Sande KK 122,5 55 115* 292,5* 321,5745
69,8 75 JR Åse Helen Olsen Sande KK 127,5 60 125 312,5 311,5000
                   
58,1 60 U Christer Kvålseth DSI 122,5 70 120 312,5 274,5938
71,6 75 U Christian Munkhaugen DSI 160 100 175 435 320,4645
69,9 75 U Thorstein Rønningen Sundbyfoss 147,5 115 170 432,5 324,4615
75,5 82,5 U Andreas Wraa Sande KK 150 0 0 0 0
                   
89,2 90 JR Marius Nagel Sundbyfoss 135 95 140 370 237,2810
82,7 90 JR Karl J. Stakseng Sundbyfoss 200 0 0 0 0
85,4 90 JR Lars Edvin Samnøy Sande KK 202,5 127,5 217,5 547,5 359,4885
                   
89,2 90 S Per Vilnes Holmestrand 255 152,5 260 667,5 428,0678
87,5 90 S Bjørn H. Andersen Sande KK 250 142,5 275 667,5 432,4733
91,6 100 S Jon Skogli Sande KK 210 135 215 560 354,3680
93,7 100 S Ronny Weum Sande KK 230 150 240 620 388,1200
107,8 110 S Per Ove Sjøl Sande KK 270 160 290 720 426,4560
146,1 125+ S Roar Kollane Ulefoss 40 75 120 235 130,5190
                   
73,8 75 YV Lars Midtbø Sundbyfoss 145 130 165 440 317,1080
                   
67,2 67,5 EV Sverre Paulsen Sande KK 110 65 145 320 247,6160
99,5 100 EV Kjetil Løvaas DSI 100 152,5 100 352,5 214,9545
123,1 125 EV Per Åge Madsen Sande KK 215 130 235 580 331,5860

* Norske rekorder

 

Ranking Styrkeløft

Navn Kat. Kg. Poeng
Bjørn H. Andersen S 667,5 432,47325
Per Vilnes S 667,5 428,06775
Per Ove Sjøl S 720 426,456
Ronny Weum S 620 388,12
Lars Edvin Samnøy JR 547,5 359,4885
Jon Skogli S 560 354,368
Per Åge Madsen EV 580 331,586
Thorstein Rønningen U 432,5 324,4615
Lene Øverby DU 292,5 321,5745
Christian Munkhaugen U 435 320,4645
Lars Midtbø YV 440 317,108
Åse Helen Olsen JRD 312,5 311,5
Christer Kvålseth U 312,5 274,59375
Sverre Paulsen EV 320 247,616
Marius Nagel JR 370 237,281
Kjetil Løvaas EV 352,5 214,9545
Roar Kollane S 235 130,519
Andreas Wraa U 0 0
Karl J. Stakseng JR 0 0