SENIOR  (ÅPEN KLASSE)
navn klubb 1.omg. 2.omg. 3.omg. 4.omg. totalt
Tor Svanes DSI 120,8970 0,0000 123,3350 120,6030 364,8350
Georg Øksendal SPUVI 0,0000 111,2070 118,5105 114,4400 344,1575
Bjørn Grønvold SKK 108,0938 113,1083 111,4035 0,0000 332,6056
Børre Borgersen DSI 109,8030 110,8230 109,7628 111,6900 332,3160
Espen Dalberg DSI 108,8565 105,8198 0,0000 105,0745 319,7508
Per Vilnes HAK 101,8080 97,7983 103,7280 102,8480 308,3840
Espen Ottesen SSK 96,8385 94,0800 101,7405 102,6550 301,2340
Ronny Weum SKK 96,3953 93,9000 98,0840 0,0000 288,3793
Rune Bråthen UAK 99,2805 94,4055 0,0000 93,3255 287,0115
Thor Haslestad DSI 0,0000 94,6560 95,1490 93,2640 283,0690
Frode Rui UAK 115,0800 0,0000 115,3845 0,0000 230,4645
Knut Nilssen UAK 111,6060 0,0000 110,5040 0,0000 222,1100
Per E. Eilertsen SKK 103,0050 106,5803 0,0000 0,0000 209,5853
Per Ove Sjøl SKK 90,8765 94,7680 0,0000 0,0000 185,6445
Jon Skogli SKK 84,4350 85,4280 0,0000 0,0000 169,8630
Knut Olav Hulbakviken DSI 0,0000 0,0000 108,6800 0,0000 108,6800
Glenn Evensen SPUVI 105,5610 0,0000 0,0000 0,0000 105,5610
Aslak Febakke UAK 89,3138 0,0000 0,0000 0,0000 89,3138
Frank Ravatn HAK 86,1700 0,0000 0,0000 0,0000 86,1700
Pål Skogli SKK 67,6200 0,0000 0,0000 0,0000 67,6200
Geir Korvald SKK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Terje Gunnerud UAK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
YNGRE VETERAN
Lars Midtbø SSK 93,3555 93,6910 93,3555 0,0000 280,4020
Morten Engnes SKK 88,1280 88,1280 94,2060 0,0000 270,4620
Leif A. Landvik SSK 0,0000 62,8530 63,4095 42,3080 168,5705
Hans Aage Lunder SKK 85,5540 0,0000 0,0000 0,0000 85,5540
Bjørn Jepsen SSK 0,0000 77,9378 0,0000 0,0000 77,9378
ELDRE VETERAN
Kjetil Løvaas DSI 0,0000 92,9945 95,3250 94,2245 282,5440
Per Åge Madsen SKK 0,0000 74,3210 99,3773 105,6310 279,3293
Charles Jørgensen DSI 89,5455 92,7920 89,9775 94,4095 277,1790
Terje Akerholt SSK 58,3625 0,0000 66,2800 62,7095 187,3520
Jan Kværnstuen DSI 0,0000 95,7125 0,0000 0,0000 95,7125
ELDRE VETERAN +
Egil Engebretsen SKK 0,0000 99,7730 99,5010 102,2175 301,4915
JUNIOR
Karl J. Stakseng SSK 95,6745 0,0000 96,9075 91,0420 283,6240
Lars E. Samnøy SKK 0,0000 83,7165 85,4760 83,5625 252,7550
Henrik Framnes SKK 0,0000 99,0600 0,0000 101,8980 200,9580
Ronny Våge HAK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ole K. Johnsrud SKK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
UNGDOM
Thorstein Rønningen SSK 0,0000 86,2730 88,8418 86,8480 261,9628
Christian Munkhaugen DSI 0,0000 73,6700 75,0505 75,5265 224,2470
Christer Kvålseth DSI 0,0000 61,5090 64,4453 66,2005 192,1548
Alexsander Volenc DSI 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Åsmund K. Waal UAK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DAMER SENIOR
Connie M. Antonsen SSK 0,0000 55,4185 0,0000 0,0000 55,4185
Linda Bjerke SSK 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
DAMER Y-JUNIOR
Lillian Berg SKK 0,0000 62,9740 62,4525 63,5318 188,9583
Åse Helen Olsen SKK 0,0000 59,8080 62,1060 61,6980 183,6120
DAMER-UNGDOM
Lene Øverby SKK 0,0000 60,4670 65,5558 0,0000 126,0228
Y-Veteran Damer
Sasitorn P. Midtbø SSK 31,914 39,4763 46,2018 0,0000 117,5921
E-Veteran Damer
Gyda K. Berget SSK 38,6225 39,8925 40,0800 0,0000 118,5950
Rekrutt 2 Damer
Kuresho Eda Adan SSK 23 27 38 43 108
Rekrutt 1
Marius Midtbø SSK 19 22 0 0 41
Rekrutt 2
Geir Ove G. Nilsen SSK 22 22 0 19 63
Robert Anholt SSK 0 17 0 20 37