Resultater fra Kretsstevne i Sandehallen  29.01.00

75 kg U Daniel Volenc DSI 120 75 165 360 258,444
90 kg U Anders Jørgensen SKK 137,5 80 140 357,5 236,3075
100 kg YJ Lasse Trogstad SKK 250 145 240 635 394,081
82,5 kg S Bjørn H. Andersen SKK 230 132,5 240 602,5 404,21725
82,5 kg S Geir Gregersen SKK 255 150 230 635 425,704
90 kg S Morten Engnes SKK 200 140 220 560 373,24
90 kg S Torje Ødegaard SPUVI 200 117,5 220 537,5 348,46125
90 kg S Geir Korvald SKK 240 145 250 635 405,384
100 kg S Bjørn T. Pay SPUVI 240 50 280 570 363,489
100 kg S Ingolf Thorbjørnsen SKK 225 120 230 575 363,86
125 kg S Per Ove Sjøl SKK 310 155 300 765 448,29
67,5 kg YV Sverre Paulsen SKK 110 65 130 305 236,009