Sande KK har etablert en egen ungdomsgruppe !

5.februar 2009

 

Under informasjonsmøtet 29. januar møtte femten ungdommer. Ni av disse synes tilbudet var så interessant at de meldte seg inn umiddelbart.

Fire av disse ønsker å satse på Styrkeløft, og fem av dem på Benkpress. Dessverre meldte ingen jenter seg inn denne dagen, men en av målsetningene er at både jenter og gutter til og med 18 år blir med etter hvert. Rekrutter kan også bli tatt opp i gruppen etter etter nærmere avtale. Målet for 2009 er å få minst 12 medlemmer. Dersom det er flere som ønsker å melde seg inn, kan de kontakte Jan Sjøl, enten på e-post jansjol@online.no eller tlf.41634579.

 

 

Planleggingssamtaler

 

Det er allerede gjennomført planleggingssamtaler for 2009 med 6 av utøverne. Her ble det diskutert hvilke stevner og mesterskap som var aktuelle, og fastsatt idrettslige mål for disse. Det ble også delt ut treningsdagbøker og avtalt hvordan disse skulle benyttes. Planleggingssamtaler med resten av gruppen blir gjennomført fortløpende.

 

Første fellestrening gjennomføres torsdag 5. februar fra kl.18.00 til kl.20.00

Hvilke dager disse fellestreningene blir, avhenger av, og tilpasses når gruppens medlemmer pleier å trene. Dette vil det bli informert om når alle planleggingssamtalene er utført.


På bilde ser vi fra venstre Thomas Steinnes Norquist, Theo Grønvold, Ilya Grønvold, Jørgen Sørbø, Fredrik Sørbø, Thomas Bratsberg og Jan Sjøl.

Jørgen Sørbø ønsker å ble tatt opp i ungdomsgruppa så snart han fyller 12 år og kan løfte som Rekrutt.