Innmeldingsskjema

Kontakt Egil på tlf 916 05 936 for utlevering av personlig adgangsbrikke.

Aldersgrense for å trene i våre lokaler er 14 år, men yngre medlemmer kan trene i følge med foreldre/foresatte.
All trening foregår på eget ansvar.