Koronaregler

Regler for Sande KKs lokaler:

Alle som oppholder seg i lokalene må til en hver tid følge reglene nedenfor, brudd på regler kan medføre minimum  1 måneds utestengelse fra lokalene. Reglene gjelder som et tillegg til reglene som alle medlemmer har skrevet under på ved innmelding.

  1. Det skal maks oppholde seg 25stk i lokalet samtidig.
  2.  Vask hender når du kommer inn i, og forlater lokalet.
  3. Vask alt du tar på, det betyr skiver, stenger, benker, apparater, manualer m.m.
  4. Hold avstand til andre medlemmer og ta hensyn til hverandre.
  5. Drop-in/prøvetime er ikke lov, og medlemmer som slipper inn noen som ikke er medlem risiker utestengelse.
  6. Rydd opp etter deg og sett tilbake utstyr der du fant det.

Er du syk? Hold deg hjemme!

Vi anbefaler i tillegg alle som er i risikogruppen om ikke å benytte seg av lokalene.

Ved spørsmål:

E-post: sandekkstyrkeloft@gmail.com

Tlf: 48115820