Kategorier
Nyheter

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Sande Kraftsportklubb
Tid: 24.mars 2021 kl.18.00
Sted: Digitalt på Teams
Dagsorden: I henhold til vedtektene
Påmelding: På e-post til skk@sandekk.com innen 10. mars
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes skk@sandekk.com innen 23.februar

Styret