Kategorier
Nyheter

Port er montert

Den nye porten til treningslokalene våre er nå montert og klar så alle må nå gå igjennom den for å komme inn.
Den er foreløpig ikke aktivert, så man trenger ingen kode etc. for å passere.
Vi gir beskjed før den aktiveres